Radionica se održala 17 - 18. veljače 2020 godine u mjestu Rabac.

U okviru Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine“ Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP) i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH)

Organizirao je petu po redu jednodnevnu edukativnu radionicu pod nazivom

„Uloga Europske Unije u zakonodavstvu o kozmetici i obveze zemalja članica“

Radionica se održala 17 - 18. veljače 2019 godine u mjestu Rabac.

Na edukativnoj radionci su sudjelovali hrvatski socijalni partneri, predstavnici u Europskom Odboru za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services), predstavnici korisnika i partnera u ovom projektu,njihovi radnici i članovi te predavači.

U sklopu pete edukativne radionice nastavljeno je provođenje Kampanje za podizanje svijesti o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i društvene odgovornosti kozmetičke industrije i frizerstva. Kampanja nosi naziv „Zdrave ruke za zdrava djela. Zdrava djela za zdrav okoliš“:

Sudionici ove radionice su se educirali i raspravljali o više važnih sektorskih tema, a posebno o :

  1. Zajedničko mišljenje kao akt socijalnog dijaloga u Sektoru osobnih-Medicinski referentni dokument o zdravlju mišićno-koštanog sustava frizera
  2. Europski stup socijalnih prava i kozmetička industrija
  3. Specifična regulatorna pitanja REACH uredba –Sektor osobnih usluga

Svrha održavanja i cilj pete edukativne radionice:

1.Osnaživanje stručnih, analitičkih izagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera i povezivanje kroz sinergijsko djelovanje sa udrugama civilnog društva za upravljanje promjenama putem instrumenata socijalnog dijaloga, anticipaciji promjena i psihosocijalnih rizika.

2.Stjecanje relevantnih znanja i poboljšanje vještina dionika u Sektoru osobnih usluga Podsektor frizeri i kozmetičari radi prilagodbe na promjene koje proizlaze iz Zakonodavstva EU o kozmetici, anticipacija i upravljanje promjenama radi kvalitetnijeg tržišta rada,unapređivanje sektorskih radnih standarda radi povećanja konkurentnosti hrvatskih MSP koji prevladavaju u ovom Sektoru.

Pozadina i kontekst:

***************************************************************************

Kozmetika

Kozmetika se obuhvaća vrlo veliki raspon ,od svakodnevnih higijenskih proizvoda poput sapuna, šampona, dezodoransa i paste za zube do luksuznih kozmetičkih proizvoda, uključujući parfeme i šminku. Boje za kosu i dr.. Ovi su proizvodi regulirani na europskoj razini kako bi se osigurala sigurnost potrošača i osiguralo unutarnje tržište kozmetike.

Važnost kozmetičke industrije za tržište

Europska kozmetička industrija je dinamičan i konkurentan sektor, koji trenutno na tržištu nudi oko milijun proizvoda. Svake godine oko 25%kozmetičkih proizvoda (šamponi, regeneratori, trajne boje za kosu i dr.) na EU tržištu novi su proizvodi koji zbog svoje znanstvene složenosti nose i određene rizike za zdravlje ljudi (kožne alergije i dr.) i negativan utjecaj na okoliš. Europa je globalni predvodnik u kozmetici ukupne vrijednosti 77 milijardi EUR i izvozom 1/3 svih kozmetičkih proizvoda prodanih u svijetu.

Uloga EU u kozmetici

Europa je svjetski lider u kozmetičkoj industriji i dominantni izvoznik kozmetike. Sektor je vrlo inovativan i osigurava značajno zapošljavanje u Europi. Sudjelovanje EU uglavnom se odnosi na regulatorni okvir za pristup tržištu, međunarodne trgovinske odnose i regulatornu konvergenciju. Sve to ima za cilj osigurati najviši stupanj sigurnosti potrošača uz istodobno promicanje inovacija i konkurentnosti ovog sektora.

Europska komisija također je u kontaktu s dionicima koji se bave kozmetikom na razini EU-a i na međunarodnoj razini. Ta suradnja omogućava razmjenu informacija i osigurava nesmetaniju provedbu zahtjeva EU u sektoru.

Sa svrhom da se postigne:

Sigurnost proizvoda i ujednačavanje zakonodavstva za kozmetičke proizvode

Bez obzira na proizvodne procese ili kanale distribucije, kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a moraju biti sigurni. Proizvođač je odgovoran za sigurnost svojih proizvoda i mora osigurati da prođu stručnu znanstvenu ocjenu sigurnosti prije njihove prodaje. Posebna baza podataka s podacima o kozmetičkim tvarima i sastojcima, nazvana CosIng , omogućava jednostavan pristup podacima o tim tvarima, uključujući zakonske zahtjeve i ograničenja.

Zakonodavstvo o Kozmetici na razini EU-a također:

  • zahtijeva da se svi proizvodi koji se prodaju u EU moraju registrirati na Portalu za prijavu kozmetičkih proizvoda (CPNP) prije nego što se plasiraju na tržište
  • zahtijeva da se pojedinim kozmetičkim proizvodima posebna pažnja posveti od strane regulatora zbog njihove znanstvene složenosti ili većeg potencijalnog rizika za zdravlje potrošača
  • osigurava da postoji zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe
  • zemlje članice su odgovorne za nadzor tržišta na nacionalnoj razini