U Osijeku, od 07-08 rujna 2019 godine, održana radionica

U okviru Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine“ Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH)

Organizirao je četvrtu po redu jednodnevnu edukativnu radionicu pod nazivom

„Uloga Europske Unije u zakonodavstvu o kozmetici i obveze zemalja članica“

Radionica se održala 07 - 08. rujna 2019 godine u Osijeku.

Na edukativnoj radionci sudjelovali su predstavnici hrvatskih socijalnih partnera, koji su ujedno i predstavnici u Europskom Odboru za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services),predstavnici korisnika i partnera u ovom projektu-njihovi radnici i članovi te predavači.

U sklopu četvrte edukativne radionice nastavljeno je ujedno i provođenje Kampanje za podizanje svijesti o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i društvene odgovornosti kozmetičke industrije i frizerstva. Kampanja se provodi pod nazivom „Zdrave ruke za zdrava djela. Zdrava djela za zdrav okoliš:

Sudionici ove radionice educirali su se se o više važnih sektorskih tema, a posebno o :

  1. Provedba EU Uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009-Preliminarno izvješće i mišljenje Znanstvenog odbora o zaštiti potrošača (SCCS) -samotestiranje o uporabi boja za kosu (AAT) od 15.05.2019.
  2. Važnost kozmetičke industrije za gospodarstvo EU i zemalja članica

3 Prilagodba na promjene koje proizlaze iz zakonodavstva o kozmetici EU od 2017 do 2021 godine-Pravila jedinstvenog tržišta EU

Pozadina i kontekst:

Provedba EU Uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009-Preliminarno izvješće i mišljenje Znanstvenog odbora o zaštiti potrošača (SCCS) -samotestiranje o uporabi boja za kosu (AAT) od 15.05.2019.

Nakon objavljivanja znanstvene studije pod naslovom

„Uporaba trajnih bojila za kosu i rizik od raka mjehura., Europska komisija (EK) je preko Znanstvenog odbora za zaštitu potrošača SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety-SCCP/SCCS) uspostavila sustav trajnog nadzora uporabe bojila za kosu i snažnu regulaciju kozmetičke industrije radi zdravstvene sigurnosti kozmetičkih proizvoda na europskom tržištu. Zbog velikog opsega sektora i neophodnih promjena, prilagodba industrije (proizvođača, potrošača i frizersko-kozmetičkog sektora) će trajati do 2021 god

S obzirom na zabrinutost potrošača za sigurnost zdravlja izraženu u vezi s uporabom trajnih bojila za kosu, Europska Komisija se složila zajedno s državama članicama i dionicima o cjelokupnoj strategiji za reguliranje tvari za bojenje kose u okviru Direktive o kozmetičkim proizvodima odnosno kasnije Uredbe o kozmetičkim proizvodima -Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinaka) Tekst značajan za EGP

*Da bi se utvrdilo da li su potrošači alergični na proizvod, proizvođači oksidativnih boja za kosu preporučuju provođenje samoprovjere na koži, prije nego što se koriste njihovi proizvodi. *Frizeri nisu obučeni za točno tumačenje testova *Test nije praktičan (48 sati unaprijed) *Frizeri žele raditi s proizvodima koji su zdravi za sebe i za svoje kupce *Frizeri ne žele biti odgovorni za testiranje kože ako klijent razvije alergijsku reakciju

*Jedan od rezultata: 57% je tražilo pomoć u tumačenju informacija o proizvodima, zakonima i propisima

*Prihvaćanje koncepta kojeg nudi Kozmetička industrija dovodi do tog da je odgovornost proizvođača prešla na frizera / potrošača.

*Ako frizeri slijede upute proizvođača, mogu izgubiti kupce.

* Klijenti zbog nepraktičnosti samotestiranja idu u drugi salon gdje se ne provodi nikakav test. Tako se potiče crna ekonomija! *Ako frizeri ne slijede upute proizvođača,proizvođači mogu izbjeći svoju odgovornost za neispravan proizvod

Objava 15.05.2019. Preliminarnog izvješća i mišljenja Znanstvenog odbora o zaštiti potrošača (SCCS) – o samotestiranju o uporabi boja za kosu na koži 48 sati prije upotrebe (AAT)

Najbitniji naglasci iz preliminarnog izvješća od 15.05. 2019.

Znanstveni odbor za zaštitu potrošača (SCCS) ponavlja zabrinutost izraženu u prethodnom Mišljenju (SCCP / 1104/07) da AAT“samotestiranje uporabe boja za kosu na koži 48 sati prije“ ) u osnovi ima isti rizik od osjetljivosti kao kada se koristi oksidativni proizvod za bojanje kose . Ako se AAT koristi redovito prije bojanja kose, povećava se rizik izloženosti na moguće alergije. Nadalje, kako je napisano u SCCP / 1104/07, SCCS želi istaknuti da upotreba proizvoda za bojenje kose na koži i u svrhu „in vivo“ dijagnostike nije obuhvaćena trenutačnom Uredbom o kozmetici, čak iako se naziva "Upozorenje" umjesto "dijagnostički test". Potiče se razvoj i znanstvena evaluacija alternativnih metoda testiranja za senzibilizaciju boje za kosu (npr. Primjenom odgovarajućeg provjerenog upitnika)...

Važnost kozmetičke industrije za tržište

Europska kozmetička industrija je dinamičan i konkurentan sektor, koji trenutno na tržištu nudi oko milijun proizvoda. Svake godine oko 25% kozmetičkih proizvoda (šamponi, regeneratori, trajne boje za kosu i dr.) na EU tržištu novi su proizvodi koji zbog svoje znanstvene složenosti nose i određene rizike za zdravlje ljudi (kožne alergije i dr.) i negativan utjecaj na okoliš. Europa je globalni predvodnik u kozmetici ukupne vrijednosti 77 milijardi EUR i izvozom 1/3 svih kozmetičkih proizvoda prodanih u svijetu.

Uloga EU u kozmetici

Europa je svjetski lider u kozmetičkoj industriji i dominantni izvoznik kozmetike. Sektor je vrlo inovativan i osigurava značajno zapošljavanje u Europi. Sudjelovanje EU uglavnom se odnosi na regulatorni okvir za pristup tržištu, međunarodne trgovinske odnose i regulatornu konvergenciju. Sve to ima za cilj osigurati najviši stupanj sigurnosti potrošača uz istodobno promicanje inovacija i konkurentnosti ovog sektora.

Europska komisija također je u kontaktu s dionicima koji se bave kozmetikom na razini EU-a i na međunarodnoj razini. Ta suradnja omogućava razmjenu informacija i osigurava lakšu provedbu zahtjeva regulatornih tijela i očuvanje visokih standarda za sigurnost i zaštitu zdravlja potrošača na razini EU,

Sa svrhom da se postigne:

Sigurnost proizvoda i ujednačavanje zakonodavstva za kozmetičke proizvode na cijelom europskom gospodarskom prostoru

Bez obzira na proizvodne procese ili kanale distribucije, kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a moraju biti sigurni. Proizvođač je odgovoran za sigurnost svojih proizvoda i mora osigurati da prođu stručnu znanstvenu ocjenu sigurnosti prije njihove prodaje. Posebna baza podataka s podacima o kozmetičkim tvarima i sastojcima, nazvana CosIng , omogućava jednostavan pristup podacima o tim tvarima, uključujući zakonske zahtjeve i ograničenja.

Zakonodavstvo o kozmetici na razini EU-a:

I ova edukativna radionica predstavlja dio napora hrvatskih socijalnih partnera da se podigne svijest o položaju frizera kao profesionalnih potrošača kozmetičke industrije, a naročito da se poboljša položaj žena koje su u pravilu čak u udjelu do 75 posto radne snage, a pri tom je njihova prosječna starost do 27 godina.