U sklopu projekta „Zajedništvo i dijalog-Za nova znanja i bolje vještine“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, u Dubrovniku, od 01-03 ožujka 2019 godine održana je ,

Međunarodna konferencija o suradnji i umrežavanju socijalnih partnera na razini Eropske Unije

za nova znanja i bolje vještine u Sektoru osobnih usluga-Podsektor frizeri i kozmetičari

Konferenciju su organizirali Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva uslužnih djelatnosti i stranih predstavništava(HSMP) u zajedništvu sprojektnim partnerima Udrugom poslodavca u obrtništvu zadrugarstvu i malom poduzetništvu(UPOZMP) i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske(SUZPH)

Svrha održavanja projektnog događaja, je poboljšanje međunarodne suradnje i umrežavanje hrvatskih socijalnih partnera, sa europskim institucijama koje su članovi i dionici bipartitnog socijalnog dijaloga na europskoj razini u Sektoru osobnih usluga- Podsektor Kosa i ljepota(Hair&Beuty)-SSDC(Sektoral Social Dialogue Committee on Personal Services) i hrvatskih znanstveno istraživačkih institucija sa međunarodnim znanstveno istraživačkim institucijama i organizacijama, s ciljem jačanja sektorskog socijalnog dijaloga kroz edukaciju i treninge o europskim socijalnim politikama, jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera i poboljšanje transverzalnih vještina svih dionika u sektoru (etički standardi-primjena sigurnosnih pravila na radu) stjecanje stručnih znanja poslodavaca i radne snage,te mogućnost primjene i implementacije dobrih praksi u Sektoru na nacionanlnoj razini, kroz poticanje umrežavanja i suradnje hrvatskih socijalnih partnera i nacionalnih znanstveno istraživačkih institucija sa releveantnim europskim sektorskim znanstveno istraživačkim institucijama.

Konferenciji su nazočili projektni sudionici te nacionalni i inozemni predavači koji su u otvorenoj raspravi prezentirali relevantne teme i dobre prakse za sektor frizerstva i kozmetike u Hrvatskoj i zemljama članicama Europske Unije te utvrdili zaključke.

Predavači na konferenciji:

Francois Laurent Predsjednik Europskog sindikata Uni global union EU (Hair&Beauty) – Osobne usluge- Predstavnik radnika za bipartitni socijalni dijalog u SSDC(Sektoral Social Dialogue Committee on Personal Services)

Jef Vermeulen Predsjednik Europske udruge Poslodavaca- Osobne usluge- Coiffure EU-Predstavnik Poslodavca za bipartitni socijalni dijalog u SSDC(Sektoral Social Dialogue Committee on Personal Services)

Miet Verhamme stručnjakinja za socijalni dijalog i međunarodne projekte Europske udruge Poslodavaca Coiffure EU i Belgijske udruge poslodavaca Coiffure org.

Igor Antauer glavni tajnik Udruge poslodavaca i poduzetnika u obrtništvu Slovenije ZDOPS i Predstavnik slovenskih Poslodavaca u Europskoj Agenciji za sigurnost i zdravlje na radu Bilbao EU OSHA

Prof. Swen Malte John, Sveučilište Osnabrück-Njemačka-Predsjednik StanDerm EU, stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne organizacije rada

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić hrvatski znanstvenik i istraživač

Prim.dr.sc.Jelena Macan, specijalist medicine rada i sporta, hrvatska znanstvenica i istraživačica

Ana Knežević-predstavnica projektnog partnera Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske

Jadranka Pezo, Predstavnica Projektnog partnera i Predsjednica Hrvatske udruge poslodavca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu(UPOZMP)

Blagica Kramar,voditeljica Projekta, predstavnica Korisnika projekta-Hrvatskog sindikata male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti i stranih predstavništava(HSMP)

TEME KONFERENCIJE

-Stanje i izazovi socijalnog dijaloga u Sektoru osobnih usluga iz perspektive europskih radnika – UNI EU (Uni Global Union Europa).

-Inicijative europskih radnika za unapređenje bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga u sektoru osobnih usluga na europskoj razini – UNI EU (Uni Global Union Europa)

-Razmjena iskustava : Ergonomske preporuke za frizerski sektor.

-OiRA: trenutno stanje i nadolazeće dopune

-Pozicije europskih socijalnih partnera o obvezi provođenja testa alergijskog upozorenja (AAT) kojeg nudi Kozmetička industrija-Frizerski sektor: Pregled stajališta u vezi s testiranjem na koži

-Pozicije i očekivanja europskih socijalnih partnera vezana za Zakonodavstvo o kozmetici i zakonodavstvo o kemikalijama-Frizerski sektor: Pitanja i moguća rješenja u vezi s kozmetičkim proizvodima.

-Politike i mehanizmi socijalnih partnera za razvoj bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga – u Republici Hrvatskoj-Marketing neprofitnih organizacija u funkciji razvoja bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga u Repubublici Hrvatskoj

-Preporuke za osnaživanje i povećanje zagovaračkih i administrativnih kapaciteta neprofitnih organizacija – socijalnih partnera u Sektoru osobnih usluga – podsektor frizeri i kozmetičari.-Strategija marketinga neprofitnih organizacija-socijalnih partnera u sektoru osoibnih usluga

-Minimalni standardi u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti kože zadobivene na radnom mjestu u Europi – Razvoj i provedba europskih standarda za sprječavanje bolesti kože na radnom mjestu razina EU.

-Minimalni standardi u prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti kože zadobivene na radnom mjestu u Europi – Razvoj i provedba europskih standarda za sprječavanje bolesti kože na radnom mjestu – u Sektoru osobnih usluga – Podsektor frizeri i kozmetičari – Stanje u Hrvatskoj i smjernice za Hrvatsku.

-Europske znanstveno istraživačke institucije u funkciji provedbe politika europskih socijalnih partnera (Coiffure EU i UNI Europa) utemeljene na dokazima – Ispitivanja kože koje preporučuju proizvođači oksidativnih boja za kosu – Samo-testiranje za kontaktnu osjetljivost na boje kose (AAT) – Izjava StanDerm

-Nacionalne znanstveno istraživačke institucije u funkciji provedbe politika nacionalnih socijalnih partnera utemeljenih na dokazima – Zdravstveni rizici za radnike i učenike na radnom mjestu u zanimanju frizer i kozmetičar – prikaz stanja i upravljanje promjenama na tržištu rada – Smjernice za Hrvatsku

– Socijalni dijalog u Sloveniji – tripartitni i bipartitni- Organizacija i specifičnosti Sektora – frizeri i kozmetičari

– Sigurnost i zdravlje na radnom mjestu, specifičnosti malog gospodarstva – koristi za radnike poslodavce i društvo u cjelini – Promocija zdravlja na radnom mjestu.- Problem prenormiranosti i nejasnoće propisa iz područja sigurnosti i zaštite na radu za Poslodavce i radnike-Prikaz stanja u Sloveniji-razmjena iskustava

-Frizeri i kozmetičari kao profesionalni potrošači kozmetičke industrije – društvena odgovornost i prava potrošača

-Bipartitni socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga – Podsektor frizeri i kozmetičari iz pozicije Poslodavca u Republici Hrvatskoj

-Bipartitni socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga – Podsektor frizeri i kozmetičari iz pozicije radnika u Republici Hrvatskoj