Započela provedba Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), Zavodom za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH) provodi projekt Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine – UP.04.2.1.03.0029. Ukupna vrijednost projekta je 874.159,27 HRK te je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 18 mjeseci: od 27. 9. 2018. do 26. 3. 2019. Cilj ovog projekta je stjecanje relevantnih znanja i poboljšanje vještina dionika u Sektoru osobnih usluga Podsektor frizeri i kozmetičari radi prilagodbe na promjene koje proizlaze iz zakonodavstva o kozmetici Europske unije, anticipacija i upravljanje promjenama radi kvalitetnijeg tržišta rada, unapređivanje sektorskih radnih standarda radi povećanja konkurentnosti hrvatskih MSP-ova koji prevladavaju u ovom Sektoru. Prema podacima istraživanja iz prethodnih projekta o zdravlju kože ruku, koje je provođeno na nekoliko hrvatskih županija, dobili smo alarmantne rezultate zdravlja hrvatskih učenika frizera – buduće radne snage. Istražena područja imaju najveću stopu profesionalnog obolijevanja u Europi (19% ih zadobije profesionalni dermatitis šaka radi kojeg se ne mogu baviti poslom za koji su se školovali, dok njih 17% dobije alergiju na profesionalne alergene sa tendencijom razvoja dermatitisa zbog učestalosti izlaganja kože ruku alergenima na koje su reagirali. Ovaj projekt će uključiti kao ciljnu skupinu, poslovnu zajednicu Sektora osobnih usluga, institucije koje se bave zaštitom na radu, udruge potrošača, udruge poslodavaca te sindikata.

Aktivnosti projekta su:

  1. Znanstveno medicinsko istraživanje TEWL-(Transepidermal water loss-Transepidermalni gubitak vode)- stanja kože ruku – reprezentativni uzorak za Istočnu Hrvatsku što zajedno sa istraživanjem iz ranijih projekata predstavlja proširenje znanstvene baze dokaza o stanju zdravlja kože ruku frizerskih učenika, zbog upravljanja kvalitetom obuke radne snage u sektoru i adekvatnom ciljanom zaštitom njihova zdravlja.
  2. Izrada Vodiča za rad na siguran način u Sektoru osobnih usluga – Podsektor frizeri i kozmetičari. Vodič će biti tiskan u 500 komada i objavljen na internet stranicama projektnih partnera.
  3. Pet jednodnevnih radionica o ulozi Eropske unije u zakonodavstvu o kozmetici i obvezama zemalja članica: edukativne radionice (Zagreb, Osijek, Rovinj, Opatija i Zadar).
  4. Međunarodna dvodnevna (2) konferencija u Dubrovniku koja će okupiti sudionike iz Hrvatske i Europske unije uz sudjelovanje europskih socijalnih partnera iz Sektora za osobne usluge.
  5. Kampanja za podizanje svijesti o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i društvene odgovornosti kozmetičke industrije i frizerstva. Kampanja će se voditi pod nazivom „Zdrave ruke za zdrava djela. Zdrava djela za zdrav okoliš“.
  6. Trodnevno (3) studijsko putovanje u Beč (Austrija) s ciljem razmjene iskustava i dobre prakse iz Sektora za osobne usluge.
  7. Jednodnevna (1) konferencija ujedno i završni projektni događaj na kojem će se prezentirati izrađeni Vodič za siguran rad u Sektoru osobnih usluga – Podsektor Frizeri i kozmetičari te medicinsko TEWL istraživanje za Istočnu Hrvatsku.

Kontakt: Blagica Kramar Voditeljica projekta hsmp@zg.htnet.hr +385 1 46 55 111 Više informacija o EU fondovima možete pronaći na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr