U okviru Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova

znanja i bolje vještine“ Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti

stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s s projektnim partnerima, organizirao je

Trodnevni studijski posjet u Austriju – u grad Salzburg od 08-10 listopada 2019

Svrha projektnog studijskog putovanja je:

– jačanje kapaciteta i međunarodne suradnje hrvatskih socijalnih partnera u Sektoru osobnih

usluga podsektor frizeri i kozmetičari te umrežavanje u području socijalnog partnerstva sa

organizacijama koje su članovi i dionici europskih institucija bipartitnog socijalnog dijaloga-

SSDC( Sektoral Social Dialogue Committee on Personal Services- Coiffure EU i UNI global

union Hair&Beauty) u Sektoru osobnih usluga-Kosa i ljepota

Sudionike studijskog putovanja odnosno predstavnike hrvatskih socijalnih partnera u Sektoru

osobnih usluga Podsektor frizeri i kozmetičari primili su kao domaćini predstavnici

Prilikom razmjene iskustava i dobre prakse tijekom trodnevnog studijskog putovanja

raspravljalo se o slijedećim temama:

1.specifičnosti modela socijalnog dijaloga u Austriji- u Sektoru osobnih usluga-Frizeri i

kozmetičari

2.uključivanje socijalnih partnera u obuku radne snage u Austriji – implementacija Europskih

smjernica ET 2020 (Education and Training 2020)- poboljšanje sustava strukovnog

obrazovanja te naukovanja i učenja temeljenog na radu-20 temeljnih principa sa osvrtom na

princip 3)
3.inovativna shema obuke pripravnika za zanimanja frizer i kozmetičar temeljene na radu-

Modna škola Hallein
4.austrijska rješenja vezana za obvezu provođenja testa alergijskog upozorenja u frizersko

kozmetičkom sektoru AAT (Allergy allert test)

5.iskustva u vezi organizacije Euroskills natjecanja za frizere i kozmetičare u Austriji

Uvod:

Austrijski socijalni partneri snažno su zastupljeni u i imaju vodeću ulogu europskim

institucijama bipartitnog socijalnog dijaloga-SSDC( Sektoral Social Dialogue Committee on

Personal Services) u Sektoru osobnih usluga-Kosa i ljepota.

Gospodin Jakob Wild u europskoj udruzi Poslodavaca (Coiffure EU) u sa sjedištem u Belgiji

obavlja funkciju Voditelja odjela obrazovanja i stručnih poslova, a istovremeno obnaša više

funkcija u asutrijskom isntitucijama socijalnog partnerstva za Sektor frizera.

Gospodin Wolfagang Eder u europskoj udruzi Poslodavca (Coiffure EU) u sa sjedištem u

Belgiji obavlja funkciju Voditelja odjela za članstvo Srednje i istočne Europe, te obavlja više

funkcija u asutrijskim institucijama socijalnog partnerstva za Sektor frizera.

Gospođa Adelheid Steger obavlja više funkcija u asutrijskim institucijama socijalnog

partnerstva za Sektor kozmetičara.

Zbog povijesnog razvoja i sličnosti obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj sa austrijskim

kao i zbog geografske blizine ,hrvatski socijalni partneri u Sektoru osbnih usluga, podsektor

frizeri i kozmetičari imaju snažan interes za uspostavu bipartitne suradnje sa sektorskim

kolegama u Austriji.

austrijskih institucija socijalnog partnerstva: gospodin Wolfgang Eder, gospodin Jakob Wild

i gospođa Adelheid Steger.

više na