radionica12-2

07. i 08. prosinca 2015. u Zagrebu održali smo drugu dvodnevnu radionicu u sklopu projekta ‘Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj’, financiranog iz ESF (Europski fondovi). Tijekom prvog dana radionice, na aktivan su se način obrađivale teme o pregovaranju, pripremi pregovora, argumentiranju i konstrukltivnoj komunikaciji. Drugi dan fokus je bio na rješavanju sukoba, destruktivnoj i konstruktivnoj svađi te zajedničkom traženju kreativnih rješenja. Sve su ovo teme koje su svakodnevica u poslovnoj komunikaciji između radnika i poslodavaca, tijekom sindikalnih pregovora, te općenito temelj komunikacije u socijalnom dijalogu između raznih dionika, te će upoznavanje sa raznim tehnikama i savladavanje novih vještina biti od velike koristi sudionicima radionice: predstavnicima sektora frizerstva i ljepote, članovima HSMP-a i SMH-IS.