web1 web2

 

06.04.2016 u Zagrebu je održana jednodnevna radionica Hrvatsko zakonodavstvo u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu – Sektor osobnih usluga – Podsektor frizerstvo i kozmetika

Cilj radionice bio je upoznati sudionike s propisima koji uređuju područje  sigurnosti i zaštite na radu u sektoru osobnih usluga – Podsektor frizerstvo i kozmetika

Pravo na zaštitu na radu utemeljeno je Ustavom Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).

Minimalni zahtjevi za odnose u zaštiti na radu propisani su obvezujućim aktima Europske unije, preuzetim konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i podzakonskim propisima, te se mogu povećati kolektivnim ugovorima, sporazumima sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca i dr.

Zaštita zdravlja na radu određena je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zaštiti na radu, a obuhvaća zaštitu i očuvanje zdravlja radnika u sigurnoj i zdravoj radnoj okolini.

Na radionici su sudjelovali predstavnici HSMP-a, SMH-IS te učenici obrtičke škole u Zagrebu te su  raspravljali u sljedećim temama:

  1. Sigurnost i zaštita zdravlja u sektoru osobnih usluga – zanimanje frizer

 

Tko su frizeri i koji je njihov opis poslova, njihova mjesta rada, poželjne osobine – ovo su pitanja na koja smo pokušali odgovoriti. Kroz zaključke dostupne kroz provedena istraživanja, objavljena u raznim publikacijama, sudionici su se upoznli s ključnim problemima vezanim uz područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u frizerskom sektoru. Prikazali smo I najčešći zdravstvene rizike te mjere zaštite od istih.

  1. Procjenjivanje rizika u sektoru Osobnih usluga Podsektor frizerstvo i kozmetika

 Kroz predavanje sudionici su se upoznali sa zakonskim osnovama procjenjivanja rizika u RH. Kroz praktične primjere ukazalo se na osnovna i posebna pravila zaštite na radu i kako se ista prikazuju u procjeni rizika. Praktičnim primjerima ukazalo se na sve rizike koji proizlaze iz svakodnevnog rada frizera u frizerskom salonu i moguće načine zaštite od istih.

  1. Prezentacija alata za izradu procjene rizika – OiRA u Sektoru osobnih usluga Podsektor frizerstvo i kozmetika

 

Prezentacija platforme OiRA koja omogućuje uporabu jednostavnih i besplatnih internetskih alata koji mikro i malim tvrtkama pomažu u postupku procjenjivanja  rizika. Prikazali smo korak po korak izrada procjene rizika za frizerski salon odnosno zanimanje frizer.