U okviru Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine“ Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH)

Organizira dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom

„ Suradnja i umrežavanje socijalnih partnera na razini EU-za nova znanja i bolje vještine u Sektoru osobnih usluga-Podsektor frizeri i kozmetičari“

Konferencija će se održati Dubrovniku od 01 ožujka do 03. Ožujka 2019 godine

U radu koneferncije sudjelovat će hrvatski i europski socijalni partneri predstavnici u Odboru za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services) predstavnici hrvatskih potrošača, experti znanstveno istraživačkih institucija iz Hrvatske i Europske unije iz područja medicine rada i okoliša te experti iz područja ekonomije malih i srednjih poduzeća, te socijalnog dijaloga.

U sklopu Međunarodne konferencije nastavitć će se provođenje Kampanje za podizanje svijesti o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i društvene odgovornosti kozmetičke industrije i frizerstva. Kampanja će se voditi pod nazivom „Zdrave ruke za zdrava djela. Zdrava djela za zdrav okoliš

Scvrha i cilj ove Konferencije je:

Provođenje sveobuhvatne rasprave o stanju zdravlja radnika i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Sektoru osobnih usluga Podsektor frizeri i kozmetičari u Republici Hrvatskoj.

Unapređivanje suradnje i umrežavanje hrvatskih socijalnih partnera institucija sa međunarodnim organizacijama koje su članovi i dionici bipartitnog socijalnog dijaloga na europskoj razini u SSDC(Sektoral Social Dialogue Committee on Personal Services) u Sektoru osobnih usluga-Kosa i ljepota,

suradnja i umrežavanje hrvatskih sektorskih socijalnih partnera i hrvatskih institucija sa međuanrodnim znanstveno istraživačkim organizacijama radi jačanje sektorskog socijalnog dijaloga kroz edukaciju i treninge o europskim socijalnim politikama,

razvitak suradnje ,nacionalnih institucija sa europskim sektorskim instutitucijama radi jačanja administrativnih i tehničkih kapaciteta hrvatskih socijalnih partnera i poboljšanja transverzalnih vještina svih dionika u sektoru (etički standardi- primjena sigurnosnih pravila na radu) stjecanje stručnih znanja poslodavaca i radne snage ,te mogućnost primjene i implementacije dobrih praksi u Sektoru na nacionanlnoj razini.