HSMP-LOGO

Natječaj za posao voditelja projekta i asistenta voditelja projekta

Hrvatski sindikat male privrede (HSMP) dana 23. kolovoza 2018. objavljuje natječaj za  zapošljavanje na novootvorenim radnim mjestima, na poslovima voditelja projekta (M/Ž) i asistenta voditelja (M/Ž) projekta Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine – Socijalni dijalog – faza III. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (voditelj (M/Ž) projekta 50% od punog radnog vremena, asistent voditelja (M/Ž) projekta, 25% od punog radnog vremena).

Voditelj projekta (jedan izvršitelj)

Razina obrazovanja:

– Srednja škola 4 godine

– Preddiplomski/diplomski stručni ili sveučilišni studij

– uvjeti: dobre komunikacijske i organizacijske vještine te dobro poznavanje rada na računalu

– prednost imaju osobe s iskustvom u vođenju timova te iskustvom rada u sindikatima i rada na projektima

– odgovornost voditelja projekta obuhvaća:

– redovno praćenje napretka i financijsko upravljanje u implementaciji projekta

– drugi poslovi prema nalogu i potrebama poslodavca, a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos

Asistent voditelja projekta (jedan izvršitelj)

Razina obrazovanja:

– Srednja škola

– Preddiplomski/diplomski, stručni ili sveučilišni studij

– uvjeti: poznavanje knjigovodstvenih i financijskih propisa neprofitnih pravnih osoba

– prednost imaju osobe s iskustvom u sindikatima ili neprofitnim pravnim osobama

– odgovornost asistenta voditelja projekta obuhvaća:

– vođenje i izvješćivanje o knjigovodstveno-financijskim aspektima projekta

– suradnju s voditeljem projekta i pomoć u obavljanju voditeljskih zadataka

– drugi poslove prema nalogu i potrebama poslodavca, a koji su u skladu s naravi i vrstom posla za koji se zasniva radni odnos

Uz prijavu je potrebno priložiti:

– životopis

– presliku svjedodžbe/diplome o završenoj razini obrazovanja

– presliku osobne iskaznice/ili domovnice

Dokumentaciju i eventualna pitanja možete poslati na e-mail adresu: hsmp@zg.htnet.hr

Prijave se primaju putem elektroničke pošte: hsmp@zg.htnet.hr zaključno s 31. kolovoza 2018.

Odabir kandidata (M/Ž) za objavljena radna mjesta će se obaviti temeljem dostavljene dokumentacije i intervjua, a ugovor o radu s odabranim kandidatima će se sklopiti nakon što HSMP potpiše ugovor o financiranju projekta s nadležnim tijelom.