okr

28.06. u Zagrebu u hotelu Panorama održan je okrugli stol o mogućnostima i uvjetima za osnivanje
Socijalnog vijeća za osobne usluge – podsektor frizerstva i kozmetike. Na okruglom stolu desetak je predstavnika sindikata i poslodavaca u sektoru osobnih usluga raspravljalo o trenutnoj situaciji i mogućnostima u RH, vezanima za osnivanje sektorskog vijeća.

Zaključeno je da bi nakon završetka Projekta socijalni partneri (sindikati i udruge poslodavaca) trebali pristupiti osnivanju Sektorskog socijalnog vijeća za osobne usluge-podsektor frizerstva i kozmetike. U radu Sektorskog vijeća prema potrebi bi sudjelovali i ostali dionici tj. ministarstva (obrazovanja, zdravlja, rada i mirovinskog sustava,
poduzetništva itd.), obrtničke škole, zavodi i instituti i ostali. Sektorsko bi se vijeće trebalo baviti svim važnim pitanjima za ovaj podsektor, a problemi i bi se rješavali kroz socijalni dijalog. Prvi i osnovni oblik suradnje između socijalnih partnera bit će razmjena informacija, a drugi oblik je savjetovanje koje podrazumijeva razmjenu mišljenja
socijalnih partnera o pojedinim pitanjima.

Ovaj okrugli stol bio je i prilika da se napravi pregled aktivnosti i koraka koji su se poduzimali tijekom 11 mjeseci provedbe ovog EU projekta: provedba šest radionica, međunarodna konferencija, panel diskusija, pokretanje Kampanje ‘Tko te šiša’, izrada istraživanja o socijalom dijalogu u RH, tiskanje projektnog letka te brošure u sklopu Kampanje ‘Tko te šiša’ te studijeko putovanje u Bruxelles (Belgija).

Upravo su aktivnosti provedene u sklopu projekta utjecale na pokretanje dijaloga između Ministarstava, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zavoda za unaprijeđivanje zaštite na radu, škola (obrtničkih) i HSMP-a, što svakim danom utječe na otvaranje novih mogućnosti za suradnje i pomake u ovom sektoru.