radionica 11-2

16. i 17. studenog 2015. održana je dvodnevna radionica o Tehnikama komuniciranja i lobiranja za predstavnike sektora frizerstva i ljepote, sindikalne predstavnike SMH-IS-a te sindikalne predstavnike HSMP-a.

Tijekom dvodnevnog programa, polaznici su imali prilike na aktivan i kreativan način upoznati se sa relevantnim temama. Neke od teme koje su bila obrađene za vrijeme dvodnevne radionice su:

  • Najčešće prepreke uspješnoj komunikaciji i kako ih možemo prevladati
  • Složenost komunikacijskog procesa; 4 razine komunikacije: u razgovorima uvijek istovremeno raspravljamo o temi, gradimo odnose, iskazujemo sebe i nastojimo postići određene ciljeve
  • Učinkovito komuniciranje i utjecaj na sugovornike;Jasnoća cilja koji želimo ostvariti razgovorom, Prilagođavanje načina na koji razgovaramo sugovorniku i situaciji, Vještina aktivnog slušanja, postavljanja pitanja i provjere razumijevanja, Asertivno izražavanje svojih stavova i neslaganja, Kako govorom utjecati na sugovornika (izbor riječ, kvalitete glasa)
  • Osnove prezentiranja
  • Strategije i tehnike lobiranja