konf_blag

U sklopu projekta ‘Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj’,  5. i 6. studenog 2015. održana je dvodnevna međunarodna konferencija

Zaključci konferencije:

 

Konferencija  je organizirana od strane Hrvatskog sindikata male privrede,obrtništva,uslužnih djelatnosti i stranih predstavništava Zagreb (HSMP)  u partnerstvu sa Sindikatom metalaca Hrvatske – Industrijskim sindikatom  (SMH-IS) u sklopu, projekta koji se financira iz Europskih fondova (ESF-a) pod nazivom:

„Možemo zajedno! Prvi korak ka učinkovitom socijalnom dijalogu u Hrvatskoj“

Cilj konferencije bio je :

 • razmatranje  stanja socijalnog dijaloga u Sektoru osobnih usluga-Podsektor frizerstvo i kozmetika u Republici Hrvatskoj i mjere za poboljšanje socijalnog dijaloga nakon ulaska Hrvatske u članstvo E. Važno je spojiti hrvatske socijalne partnere sa institucijama socijalnog dijaloga u Europskoj uniji i njihovim radom.
 • predstavljanje europskog  socijalnog dijaloga i  europskih socijalnih  partnera u Sektoru osobnih usluga-Podsektor frizerstvo i ljepota : Coiffure EU, i UNI Global UNion EU-Sektor Frizerstvo i ljepota
 • razmjena dobrih praksi:Primjeri  iz zemalja članica EU : Austrija Belgija, Slovenija
 • usporedba hrvatskog socijalnog dijaloga  sa europskim sektorskim  socijalnim dijalogom,
 • ocjena socijalnog dijaloga u Sektoru  osobnih usluga podsektor frizerstvo i kozmetika u Republici Hrvatskoj i razmatranje zaključaka pravne analize  za pokretanje socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj  putem  Socijalnog vijeća  za osobne usluge Podsektor frizerstva i kozmetike
 • razmatranje mjera za implementaciju  Europskog okvirnog sporazuma  o zaštiti zdravlja i sigurnosti  radnika u frizerskom sektoru (iz 2012 godine) i  Sporazuma o implementaciji Europskog frizerskog certifikata (iz 2009 godine) na nacionalnu razinu,
 • razmatranje zdravstvenih rizika za  zanimanje frizer i mjera  za prevenciju zdravstvenih rizika ,
 • upoznavanje sa mogućnostima korištenja OiRa alata u frizerskom sektoru
 • razmatranje izazova u strukovnom obrazovanju  hrvatskih frizera i povezivanje sa tržištem rada
 • posebnosti i izazovi socijalnog dijaloga u obrtništvu i malom poduzetništvu
 • mjera za poboljšanje socijalnog dijaloga u sektoru osobnih usluga –  podsektor frizerstvo i kozmetika

Na konferenciji su se okupili predstavnici: Europskih socijalnih partnera u frizerskom sektoru (Coiffure Eui i UNI EU) Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske Predstavnici, obrazovnih institucija, Predstavnici Sindikata, Predstavnici poslodavaca, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Obrtničke komore, Obrtničkog učilišta, učenici–frizeri i kozmetičari, znanstvenici, inozemni i nacionalni stručnjaci iz područja prava, socijalnog dijaloga, zaštite na radu, obrazovanja te tržišta rada. Konferenciji su nazočili nacionalni i inozemni predavači  koji su prezentirali 13 relevantnih tema za sektor frizerstva i kozmetike u Hrvatskoj i EU i zemljama članicama.

Predavači  na konferenciji 

Blagica Kramar – predsjednica HSMP

Barbara Schroding – međunarodni stručnjak UNI Global union

Philippe De Jaegere – međunarodni stručnjak –Coiffure EU

Jef Vermeulen – predsjednik Coiffure EU i međunarodni stručnjak

Jef Vermeulen – predsjednik Coiffure EU i međunarodni stručnjak

Igor Antauer, međunarodni stručnjak – glavni tajnik Udruge poslodavaca i poduzetnika u obrtima Slovenije ZDOPS

Vatroslav Subotić  – pravni stručnjak

Iva Kovačević – profesorica u Obrtničkoj školi za osobne usluge

Ana Tolp –  profesorica u Obrtničkoj školi za osobne usluge

Prim.dr.sc. Jelena Macan – specijalist medicine rada i sporta

 

Zaključci  konferencije :

Socijalno vijeće

U RH je osnovano 6 socijalnih (sektorskih) vijeća,  dok je u Europskoj uniji  osnovano  43 (SSD-odbora – Odbora za sektorski socijalni dijalog)

Bipartitni sektorski dijalog u RH nedovoljno je razvijen:

 • Potrebno je stvoriti pretpostavke za osnivanje socijalnih vijeća.
 • Slobodno organizirane Udruge Poslodavca i Udruge radnika koje imaju administrativne i tehničke kapacitete za osnivanje Socijalnog vijeća i vođenje učinkovitog socijalnog dijaloga

 

Prednosti osnivanja socijalnog vijeća kao stalnog tijela za  sektorski socijalni dijalog:

 • Sindikati i poslodavci iz sektora osobnih usluga frizerstva i kozmetike mogli bi samostalno osmisliti sadržaj socijalnog dijaloga, usuglasiti stajališta na područjima od zajedničkog interesa i olakšati komunikaciju prema nadležnim državnim tijelima
 • Može doći do jačanja veza između socijalnog dijaloga na razini Europske unije i onog na nacionalnoj razini.
 • Kapaciteti socijalnih partnera mogli bi se dovoljno razviti da bi mogli postići implementaciju okvirnih sporazuma i zajedničkih mjera usuglašenih na razini Europske unije.
 • Moglo bi doći do dosljednijeg i usklađenijeg djelovanja među svim socijalnim partnerima

 

Europski okvirni sporazum o o zaštiti zdravlja i sigurnosti u sektoru frizerstva

Potpisan između Coiffure EU i UNI Europa Hair and Beauty 26. travnja 2012. godine

Sporazum je upućen u zakonodavnu proceduru na razini EU, ali postupak nije dovršen

 

Mogućnosti implementiranja Sporazuma:

 • korištenjem radnopravnog zakonodavstva;
 • kombinacijom zakonske legislative i kolektivnih ugovora;
 • proširenom primjenom kolektivnih ugovora erga omnes koji se već primjenjuje u nacionalnom zakonodavstvu;
 • korištenjem kolektivnog ugovora kao jedinog instrumenta

 

Europski frizerski certifikat (EHC)-Europski Sporazum o implementaciji EHC

Potpisali su ga Coiffure EU i UNI Hair and Beauty 18. lipnja 2009. Godine

Sporazum predstavlja:

 • težnju socijalnih partnera za uspostavljanjem standardnog programa obuke
 • Fleksibilnost, mobilnost i usporedivost vještina
 • Certifikat: razine B i C

 

Odgovornost za provedbu leži na socijalnim partnerima!

Socijalni partneri iz svake države jamče da se sadržaj europskog frizerskog certifikata podučava i ispituje u nadležnom tijelu.

 

Mjere za poboljšanje socijalnog dijaloga

 • Potrebno je osnivanje socijalnih vijeća u skladu sa sektorskim socijalnim dijalogom na razini EU- Pokretanje socijalnog dijaloga između socijalnih partnera u Hrvatskoj u frizerskom sektoru

 

 • Potrebno je jačati kapacitete sindikata i udruga poslodavaca na sektorskoj razini

 

 • Uključenost hrvatskih socijalnih partnera u nacionalne i transnacionalne projekte koji se financiraju iz strukturnih fondova EU radi jačanja administrativnih i tehničkih kapaciteta

 

 • Nastavak bilateralne suradnje sa socijalnim partnerima iz Slovenije,Austrije, Belgije, radi razmjene dobrih praksi u području socijalnog dijaloga

 

 • Čvršća,suradnja hrvatskih socijalnih partnera sa europskim socijalnim partnerima na razini EU i suradnja sa socijalnim partnerima zemalja članica  Sektoru osobnih usluga-Podsektor frizerstva i kozmetike

 

 • Potrebna je usklađenost između EU i nacionalnog dijaloga te između tripartitnog i bipartitnog dijaloga

 

 • Donošenje prikladnih  akta socijalnog dijaloga za zaštita majčinstva u frizerskom sektoru

 

 • Provođenje nacionalne kampanje za sniženje stope PDV na frizerske usluge

 

 • Omogućavanje hrvatskom frizerskom sektoru upotrebu Alata OiRA za procjenu rizika na radu  uključivanjem hrvatskog frizerskog sektora u europski socijalni dijalog

 

 • Bolje zakondavstvo koje prepoznaje atipičnost, posebnost i značajke te izazove u poslovanju malog i srednjeg poduzetništva radi uklanjanja pravnih ograničenja  kojima se otežava  i koči razvoj poslovanja ali razvoj  i socijalnog dijaloga i europskog socijalnog modela u obrtništvu- malom i srednjem poduzetništvu-veća  institucionalna  i društvena potpora

 

 

Mjere za poboljšanje položaja učenika tijekom školovanja za zanimanje frizer

 

Aktualni problemi i izazovi:

 

Reforma  strukovnog obrazovanja

 

Strukovno obrazovanje treba dati mladim ljudima ne samo znanja i vještine koje se odnose na frizersku struku nego i ključne kompetencije koje su  dobra podloga za cjeloživotno učenje i samostalno funkcioniranje u društvu za brzu prilagodbu promjenama na tržištu rada

 

Pojava neplaćanja frizerskih učenika za vrijeme praktičnog rada u frizerskim salonima tijekom školovanja 

 

U neposrednom kontaktu sa učenicima dolazi se do zaključka da  postoji problem neplaćanja rada naučnika , za vrijeme naukovanja i izobrazbe za zanimanje frizer.

 

Potrebno je napraviti istraživanje da bi se utvrdilo  stvarno stanje vezano za plaćanje naučnika na praksi tijekom školovanja odnosno da bi se mogle provesti potrebne aktivnosti za sustavno rješavanje ovog problema

 

Pojava kožnih tegoba u frizerskih učenika tijekom školovanja

 

37% učenika je prijavilo pojavu kožnih tegoba tijekom školovanja

Potreba za učinkovitijim zdravstvenim nadzorom  učeniak prije i tijekom školovanja

Unapređenje obrazovanja o zdravstvenim rizicima i zaštiti pri radu, uključujući korištenje zaštitnih sredstava

Rano otkrivanje kandidata za preusmjeravanje u druge obrazovne programe

Izmjena postojećih obrazovnih kurikuluma za frizerske škole u cilju poboljšanja znanja o profesionalnim kožnim bolestima(učitelji, mentori, učenici, frizeri)

Trajno profesionalno usavršavanje

 

 

Zaštita zdravlja učenika i  mladih  radnika u frizerskom sektoru:           

 

Unapređenje obrazovanja o zdravstvenim rizicima i zaštiti pri radu, uključujući korištenje zaštitnih sredstava.

Rano otkrivanje zaraženih kandidata za preusmjeravanje u druge obrazovne programe.

Izmjena postojećih obrazovnih kurikuluma za frizerske škole u cilju poboljšanja znanja o profesionalnim kožnim bolestima(učitelji,mentori, svi sudionici).

Bolja suradnja, partnerstvo  i socijalni dijalog, sa svim nacionalnim i europskim  institucijama koje imaju uže područje rada – zaštita na radu i unapređivanja zaštite na radu, s ciljem poboljšanja zdravstvenih standarda za  mlade radnike, pripravnike i učenike u frizerskom sektoru putem cjeloživotne izobrazbe i usavršavanja u skladu sa znanstvenim spoznajama .