U sklopu Projekta Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), Zavodom za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH) kao projektnim partnerima održao je Prvu jednodnevnu edukativnu radionicu pod nazivom:

Uloga Europske unije u Kozmetičkom zakonodavstvu i obveze zemalja članica (UREDBA (EZ) br. 1223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o kozmetičkim proizvodima

Edukativna radionica se održala 24/25 11.2018 godine u Opatiji.

Projektni sudionici su imali priliku odslušati predavanje i educirati se o :

– Položaju frizera i kozmetičara kao profesionalnih potrošača Kozmetičke industrije

-Prepoznavanje zavaravajućih tvrdnji i nepoštenih poslovnih praksi Kozmetičke industrije i oglašivača

Provedena edukacija doprinijet će, osnaživanju analitičkih i zagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera u Sektoru osobnih usluga-Podsektor- frizeri i kozmetičari i povezivanje kroz sinergijsko djelovanje sa udrugama civilnog društva, za upravljanje promjenama putem instrumenata socijalnog dijaloga, anticipaciji promjena i zdravstvenih rizika, naročito za poslodavce , radnike te potrošače.