U okviru Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine“ Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH)

Organizirao je četvrtu po redu jednodnevnu edukativnu radionicu pod nazivom

„Uloga Europske Unije u zakonodavstvu o kozmetici i obveze zemalja članica“

Radionica se održala 07 – 08. rujna 2019 godine u Osijeku.

Na edukativnoj radionci sudjelovali su predstavnici hrvatskih socijalnih partnera, koji su ujedno i predstavnici u Europskom Odboru za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services),predstavnici korisnika i partnera u ovom projektu-njihovi radnici i članovi te predavači.

U sklopu četvrte edukativne radionice nastavljeno je ujedno i provođenje Kampanje za podizanje svijesti o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i društvene odgovornosti kozmetičke industrije i frizerstva. Kampanja se provodi pod nazivom „Zdrave ruke za zdrava djela. Zdrava djela za zdrav okoliš:

Sudionici ove radionice educirali su se se o više važnih sektorskih tema, a posebno o :
1. Provedba EU Uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009-Preliminarno izvješće i mišljenje Znanstvenog odbora o zaštiti potrošača (SCCS) -samotestiranje o uporabi boja za kosu (AAT) od 15.05.2019.
2.Važnost kozmetičke industrije za gospodarstvo EU i zemalja članica

3 Prilagodba na promjene koje proizlaze iz zakonodavstva o kozmetici EU od 2017 do 2021 godine-Pravila jedinstvenog tržišta EU

Pozadina i kontekst:

Provedba EU Uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009-Preliminarno izvješće i mišljenje Znanstvenog odbora o zaštiti potrošača (SCCS) -samotestiranje o uporabi boja za kosu (AAT) od 15.05.2019.

Nakon objavljivanja znanstvene studije pod naslovom

„Uporaba trajnih bojila za kosu i rizik od raka mjehura., Europska komisija (EK) je preko Znanstvenog odbora za zaštitu potrošača SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety-SCCP/SCCS) uspostavila sustav trajnog nadzora uporabe bojila za kosu i snažnu regulaciju kozmetičke industrije radi zdravstvene sigurnosti kozmetičkih proizvoda na europskom tržištu. Zbog velikog opsega sektora i neophodnih promjena, prilagodba industrije (proizvođača, potrošača i frizersko-kozmetičkog sektora) će trajati do 2021 god

S obzirom na zabrinutost potrošača za sigurnost zdravlja izraženu u vezi s uporabom trajnih bojila za kosu, Europska Komisija se složila zajedno s državama članicama i dionicima o cjelokupnoj strategiji za reguliranje tvari za bojenje kose u okviru Direktive o kozmetičkim proizvodima odnosno kasnije Uredbe o kozmetičkim proizvodima -Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinaka) Tekst značajan za EGP

*Da bi se utvrdilo da li su potrošači alergični na proizvod, proizvođači oksidativnih boja za kosu preporučuju provođenje samoprovjere na koži, prije nego što se koriste njihovi proizvodi. *Frizeri nisu obučeni za točno tumačenje testova *Test nije praktičan (48 sati unaprijed) *Frizeri žele raditi s proizvodima koji su zdravi za sebe i za svoje kupce *Frizeri ne žele biti odgovorni za testiranje kože ako klijent razvije alergijsku reakciju

*Jedan od rezultata: 57% je tražilo pomoć u tumačenju informacija o proizvodima, zakonima i propisima

*Prihvaćanje koncepta kojeg nudi Kozmetička industrija dovodi do tog da je odgovornost proizvođača prešla na frizera / potrošača.

*Ako frizeri slijede upute proizvođača, mogu izgubiti kupce.

* Klijenti zbog nepraktičnosti samotestiranja idu u drugi salon gdje se ne provodi nikakav test. Tako se potiče crna ekonomija! *Ako frizeri ne slijede upute proizvođača,proizvođači mogu izbjeći svoju odgovornost za neispravan proizvod

Objava 15.05.2019. Preliminarnog izvješća i mišljenja Znanstvenog odbora o zaštiti potrošača (SCCS) – o samotestiranju o uporabi boja za kosu na koži 48 sati prije upotrebe (AAT)

Najbitniji naglasci iz preliminarnog izvješća od 15.05. 2019.

Znanstveni odbor za zaštitu potrošača (SCCS) ponavlja zabrinutost izraženu u prethodnom Mišljenju (SCCP / 1104/07) da AAT“samotestiranje uporabe boja za kosu na koži 48 sati prije“ ) u osnovi ima isti rizik od osjetljivosti kao kada se koristi oksidativni proizvod za bojanje kose . Ako se AAT koristi redovito prije bojanja kose, povećava se rizik izloženosti na moguće alergije. Nadalje, kako je napisano u SCCP / 1104/07, SCCS želi istaknuti da upotreba proizvoda za bojenje kose na koži i u svrhu „in vivo“ dijagnostike nije obuhvaćena trenutačnom Uredbom o kozmetici, čak iako se naziva “Upozorenje” umjesto “dijagnostički test”. Potiče se razvoj i znanstvena evaluacija alternativnih metoda testiranja za senzibilizaciju boje za kosu (npr. Primjenom odgovarajućeg provjerenog upitnika)…

Važnost kozmetičke industrije za tržište

Europska kozmetička industrija je dinamičan i konkurentan sektor, koji trenutno na tržištu nudi oko milijun proizvoda. Svake godine oko 25% kozmetičkih proizvoda (šamponi, regeneratori, trajne boje za kosu i dr.) na EU tržištu novi su proizvodi koji zbog svoje znanstvene složenosti nose i određene rizike za zdravlje ljudi (kožne alergije i dr.) i negativan utjecaj na okoliš. Europa je globalni predvodnik u kozmetici ukupne vrijednosti 77 milijardi EUR i izvozom 1/3 svih kozmetičkih proizvoda prodanih u svijetu.

Uloga EU u kozmetici

Europa je svjetski lider u kozmetičkoj industriji i dominantni izvoznik kozmetike. Sektor je vrlo inovativan i osigurava značajno zapošljavanje u Europi. Sudjelovanje EU uglavnom se odnosi na regulatorni okvir za pristup tržištu, međunarodne trgovinske odnose i regulatornu konvergenciju. Sve to ima za cilj osigurati najviši stupanj sigurnosti potrošača uz istodobno promicanje inovacija i konkurentnosti ovog sektora.

Europska komisija također je u kontaktu s dionicima koji se bave kozmetikom na razini EU-a i na međunarodnoj razini. Ta suradnja omogućava razmjenu informacija i osigurava lakšu provedbu zahtjeva regulatornih tijela i očuvanje visokih standarda za sigurnost i zaštitu zdravlja potrošača na razini EU,

Sa svrhom da se postigne:

Sigurnost proizvoda i ujednačavanje zakonodavstva za kozmetičke proizvode na cijelom europskom gospodarskom prostoru

Bez obzira na proizvodne procese ili kanale distribucije, kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište EU-a moraju biti sigurni. Proizvođač je odgovoran za sigurnost svojih proizvoda i mora osigurati da prođu stručnu znanstvenu ocjenu sigurnosti prije njihove prodaje. Posebna baza podataka s podacima o kozmetičkim tvarima i sastojcima, nazvana CosIng , omogućava jednostavan pristup podacima o tim tvarima, uključujući zakonske zahtjeve i ograničenja.

Zakonodavstvo o kozmetici na razini EU-a:
•zahtijeva da se svi proizvodi koji se prodaju u EU moraju registrirati na Portalu za prijavu kozmetičkih proizvoda (CPNP) prije nego što se plasiraju na tržište
•zahtijeva da se pojedinim kozmetičkim proizvodima posebna pažnja posveti od strane regulatora zbog njihove znanstvene složenosti ili većeg potencijalnog rizika za zdravlje potrošača
•osigurava da postoji zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe
•zemlje članice su odgovorne za nadzor tržišta na nacionalnoj razini

I ova edukativna radionica predstavlja dio napora hrvatskih socijalnih partnera da se podigne svijest o položaju frizera kao profesionalnih potrošača kozmetičke industrije, a naročito da se poboljša položaj žena koje su u pravilu čak u udjelu do 75 posto radne snage, a pri tom je njihova prosječna starost do 27 godina.