Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, 27 rujna 2018 godine u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), Zavodom za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH) započeo provedbu projekta Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine – UP.04.2.1.03.0029. Ukupna vrijednost projekta je 874.159,27 kuna te je u potpunosti financiran iz Europskog socijalnog fonda. Projekt traje 18 mjeseci: od 27. 9. 2018. do 26. 3. 2020.

Projektom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine“ jačaju se stručni i administrativni kapaciteti hrvatskih socijalnih partnera za bipartitni socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga-Podsektor frizeri i kozmetičari, stječu se relevantna znanja i poboljšavaju vještine svih sektorskih dionika, na tržištu rada sada i u budućnosti,preuzimanjem obveza koje proizlaze iz zakonodavstva Europske unije o kozmetici, anticipacija i upravljanje promjenama, unapređivanje sektorskih radnih standarda i konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća koja preovladavaju u ovom Sektoru,jača svijest hrvatskih potrošača o pravima koja imaju s osnova građanstva Europske unije u odnosu na Kozmetičku industriju i oglašivače.

objava1-slika1