U okviru Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine“ Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH)

Organizirana je druga po redu jednodnevna edukativna radionica pod nazivom

„Uloga Europske Unije u zakonodavstvu o kozmetici i obveze zemalja članica“

Radionica se održala od 18-19 svibnja 2019 godine u Poreču

Na edukativnoj radionci su sudjelovali hrvatski socijalni partneri, predstavnici u Europskom Odboru za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services),predstavnici korisnika i partnera u ovom projektu,njihovi radnici i članovi te predavači.

U sklopu druge edukativne radionice nastavljeno je provođenje Kampanje za podizanje svijesti o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i društvene odgovornosti kozmetičke industrije i frizerstva. Kampanja se vodi pod nazivom „Zdrave ruke za zdrava djela. Zdrava djela za zdrav okoliš:

Sudionici ove radionice educirali su se o više važnih sektorskih tema, a posebno o :

(1)Poznavanje popisa zabranjenih tvari u kozmetičkim proizvodima u kontekstu kozmetovigilancije (2)Zdravstveni i ekonomski rizici za frizere poduzetnike, njihove radnike i klijente koji mogu nastati primjenom uputa kozmetičke industrije – AAT.

Svrha održavanja i cilj druge edukativne radionice bio je:

1.Osnaživanje stručnih, analitičkih izagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera i povezivanje kroz sinergijsko djelovanje sa udrugama civilnog društva za upravljanje promjenama putem instrumenata socijalnog dijaloga, anticipaciji promjena i psihosocijalnih rizika.

2.Stjecanje relevantnih znanja i poboljšanje vještina dionika u Sektoru osobnih usluga Podsektor frizeri i kozmetičari radi prilagodbe na promjene koje proizlaze iz Zakonodavstva EU o kozmetici, anticipacija i upravljanje promjenama radi kvalitetnijeg tržišta rada,unapređivanje sektorskih radnih standarda radi povećanja konkurentnosti hrvatskih MSP koji prevladavaju u ovom Sektoru.

Pozadina i kontekst:

Europska kozmetička industrija je dinamičan i konkurentan sektor, koji trenutno na tržištu nudi oko milijun proizvoda. Svake godine oko 25%kozmetičkih proizvoda (šamponi, regeneratori, trajne boje za kosu i dr.) na EU tržištu novi su proizvodi koji zbog svoje znanstvene složenosti nose i određene rizike za zdravlje ljudi (kožne alergije i dr.) i negativan utjecaj na okoliš. Europa je globalni predvodnik u kozmetici ukupne vrijednosti 77 milijardi EUR i izvozom 1/3 svih kozmetičkih proizvoda prodanih u svijetu.

Nakon objavljivanja znanstvene studije pod naslovom

„Uporaba trajnih bojila za kosu i rizik od raka mjehura” 2001., Europska komisija (EK) je preko Znanstvenog odbora za zaštitu potrošača SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety-SCCP/SCCS) uspostavila sustav trajnog nadzora uporabe bojila za kosu i snažnu regulaciju kozmetičke industrije radi zdravstvene sigurnosti kozmetičkih proizvoda na europskom tržištu. Upute kozmetičke industrije za provođenje testova prije upotrebe proizvoda tzv. AATest (Allergy Alert Test (AAT) predstavljaju velik problem za zdravlje europskih potrošača i cijelog frizerskog sektora koji je dio kozmetičke industrije u svojstvu profesionalnog potrošača. Zbog velikog opsega sektora i neophodnih promjena, prilagodba industrije (proizvođača, potrošača i frizersko-kozmetičkog sektora) će trajati do 2021 god.

Hrvatski socijalni partneri u sektoru osobnih usluga Podsektor frizeri i kozmetičari je zbog problema sa alergološkim samotestiranjem na oksidirajuće boje(AAT) i specifičnog hrvatskog problema(visoka stopa profesionalnog obolijevanja kože ruku-hrvatskih frizerskih učenika) kontaktirao hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu i tražio njihovo snažnije uključivanje i praćenje rada Znanstvenog odbora za zaštitu potrošača (SCCS) i njegovih članova odnosno uključivanje hrvatskih znanstvenika u njihov rad , jer se zakonodavstvo za sektor kozmetičko frizerske industrije neprekidno mijenja zbog činjenice da se svake godine na tržištu nudi više stotina tisuća novih proizvoda.

Važno je naglasiti preporuke Znanstvenika –SCCS- Europske Komisije u vezi samotestiranja -AAT kojeg preporuča kozmetička industrija(za frizere i kozmetičare kao profesionalne i potrošače-građane) i njihovo upozorenje da bi se “Ponovljena primjena boja za kosu na koži ,sa samoprovjerom putem -AAT (frizeri i/ili potrošači) mogla, u svom sadašnjem obliku, usporediti sa eksperimentalnim testovima senzibilizacije na ljudima” dok je istovremeno Europska unija od 2013 godine propisala zabranu ispitivanja na životinjama prilikom proizvodnje kozmetičkog proizvoda , što predstavlja svojevrstan paradoks.

Svjesna važnosti zdravlja za europske građane,Europska komisija je obvezala Kozmetičku industriju da mora ponuditi novi koncept u uputama za upotrebu proizvoda, koji će biti siguran za zdravlje europskih građana.