IMG_20160328_211107Trenutno smo u pripremama za održavanje zadnjeg seta od dvije radionice, u pripremama za pokretanje kampanje ‘Tko te šiša?’, te pripremama za projektno studijsko putovanje u Bruxelles, Belgiju. Tijekom idućih dana, na našim strancama ćete moći pročitati više informacija o radionicama i putovanju, a najviše o kampaniji kojoj je cilj da dopre do što više ljudi. Kampanja je javnog karaktera, te ćemo u okviru kampanje dijeliti brošure i knjižice o zaštiti zdravlja frizera. Novosti slijede!