U okviru Projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom „Zajedništvo i dijalog za nova znanja i bolje vještine“ Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti stranih predstavništva (HSMP) u zajedništvu s Udrugom poslodavaca u obrtništvu, zadrugarstvu i malom poduzetništvu (UPOZMP), i Savezom udruga za zaštitu potrošača Hrvatske (SUZPH)

Organizirao je treću po redu jednodnevnu edukativnu radionicu pod nazivom

„Uloga Europske Unije u zakonodavstvu o kozmetici i obveze zemalja članica“

Radionica se održala od 22 – 23. lipnja 2019 godine u Šibeniku.

Na edukativnoj radionci sudjelovali su hrvatski socijalni partneri, predstavnici u Europskom Odboru za socijalni dijalog u Sektoru osobnih usluga (SSDC Sectoral Social Dialogue Committe on Personal Services),predstavnici korisnika i partnera u ovom projektu,njihovi radnici i članovi te predavači.

U sklopu treće edukativne radionice nastavljeno je provođenje Kampanje za podizanje svijesti o položaju frizera kao profesionalnih potrošača i njihovih klijenata kao potrošača i društvene odgovornosti kozmetičke industrije i frizerstva. Kampanja se vodi pod nazivom „Zdrave ruke za zdrava djela. Zdrava djela za zdrav okoliš:

Sudionici ove radionice educirali su se o više važnih sektorskih tema, a posebno o :
1. Strategija Europske komisije o procjeni sigurnosti tvari u trajnim bojama za kosu

2. Upotreba trajnih bojila za kosu – mogući rizici za zdravlje frizera kao poduzetnika i profesionalnih potrošača, radnika, klijenata i okoliša.

Svrha održavanja i cilj treće edukativne radionice:

1.Osnaživanje stručnih, analitičkih izagovaračkih kapaciteta socijalnih partnera i povezivanje kroz sinergijsko djelovanje sa udrugama civilnog društva za upravljanje promjenama putem instrumenata socijalnog dijaloga, anticipaciji promjena i psihosocijalnih rizika.

2.Stjecanje relevantnih znanja i poboljšanje vještina dionika u Sektoru osobnih usluga Podsektor frizeri i kozmetičari radi prilagodbe na promjene koje proizlaze iz Zakonodavstva EU o kozmetici, anticipacija i upravljanje promjenama radi kvalitetnijeg tržišta rada,unapređivanje sektorskih radnih standarda radi povećanja konkurentnosti hrvatskih MSP koji prevladavaju u ovom Sektoru.

Pozadina i kontekst:

Europska kozmetička industrija je dinamičan i konkurentan sektor, koji trenutno na tržištu nudi oko milijun proizvoda. Svake godine oko 25% kozmetičkih proizvoda (šamponi, regeneratori, trajne boje za kosu i dr.) na EU tržištu novi su proizvodi koji zbog svoje znanstvene složenosti nose i određene rizike za zdravlje ljudi (kožne alergije i dr.) i negativan utjecaj na okoliš. Europa je globalni predvodnik u kozmetici ukupne vrijednosti 77 milijardi EUR i izvozom 1/3 svih kozmetičkih proizvoda prodanih u svijetu.

Nakon objavljivanja znanstvene studije pod naslovom

„Uporaba trajnih bojila za kosu i rizik od raka mjehura., Europska komisija (EK) je preko Znanstvenog odbora za zaštitu potrošača SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety-SCCP/SCCS) uspostavila sustav trajnog nadzora uporabe bojila za kosu i snažnu regulaciju kozmetičke industrije radi zdravstvene sigurnosti kozmetičkih proizvoda na europskom tržištu. Zbog velikog opsega sektora i neophodnih promjena, prilagodba industrije (proizvođača, potrošača i frizersko-kozmetičkog sektora) će trajati do 2021 godine

S obzirom na zabrinutost potrošača za sigurnost zdravlja izraženu u vezi s uporabom trajnih bojila za kosu, Europska Komisija se složila zajedno s državama članicama i dionicima o cjelokupnoj strategiji za reguliranje tvari za bojenje kose u okviru Direktive o kozmetičkim proizvodima odnosno kasnije Uredbe o kozmetičkim proizvodima -Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinaka) Tekst značajan za EGP

Strategija je objavljena pod nazivom “Informacija o upotrebi sastojaka u bojama za kosu a posebno u trajnim bojama za kosu – oksidativne boje- sa tzv. (prekursorima-sprženicima za boju – tzv. izravne izravne boje) koje su najčešće u frizerskim salonima.

Glavni element Strategije je moduliran pristup u tri koraka koji zahtijeva da Kozmetička industrija dostavi, prema određenim rokovima, sigurnosne dosjee za tvari za bojenje kose radi procjene rizika za zdravlje od strane(SCCP) -Znanstvenog odbora za potrošačke proizvode prema najnovijim sigurnosnim zahtjevima. Strategija bojanja kose predviđa zabranu svih trajnih i nestalnih boja za kosu, za koje Kozmetička industrija nije dostavila nikakve dokumente o sigurnosti i one za koje je SCCP dao negativno mišljenje.

Opći cilj ovog postupka ocjenjivanja je uspostaviti pozitivan popis tvari za bojenje kose

koje se smatraju sigurnima za ljudsko zdravlje i dopuštene za uporabu u kozmetičkoj industriji.Na temelju provedene procjene sigurnosti od strane SCCP, Europska Komisija predlože odgovarajuće regulatorne mjere nakon savjetovanja s državama članicama ( tzv Postupak komitologije –Primjer:Na početku provedbe strategije, 17 od 318 tvari su već bile zabranjene, od toga 3 tvari su bile zabranjene zbog njihovog CMR svojstava (C-karcinogenog, M-mutagenih i R-toksičnih za reproduktivno zdravlje.)

Modulirani pristup:

Korak 1: Podnošenje dosjea za boje za kosu od strane Kozmetičke industrije

U okviru strategije industrija bi trebala dostaviti sigurnosne dokumente o tvarima za boju kose, dopustiti procjenu rizika od strane SCCP-a prema dogovorenom redoslijedu.

Korak 2: Znanstveni odbor procjenjuje dostavljene sigurnosne dokumente

SCCP procjnenjuje sigurnost 117 tvari za boju kose procjenjuje njihova konačna

Mišljenja će služiti Europskoj Komisiji kao temelj za donošenje odluka o odgovarajućem regulatornim mjerama.(Naglašava se da za 22 tvari za bojenje kose za koje industrija uopće nije dostavila nikakve sigurnosne dokumente Komisija je odmah zabranila upotrebu na europskom tržištu i to svojim Direktivama

Korak 3: Podnošenje dosjea od strane industrije za kombinacije sastojaka i procjenu

od strane SCCP.

Podnošenje dosjea od strane Kozmetičke industrije za kombinacije sastojaka i ocjenjivanje od strane Znanstvenog odbora (primjenjivo samo na prekursore boja u trajnim formulacijama boja za kosu). Za oksidativne boje za kosu rade se se toksikološka ispitivanja i provode se na perkursorima i drugim sastojcima u bojama koji rezultiraju direktnom kemijskom reakcijom u bojanju na kosi odnosno na vlasištu potrošača. Ako nije podnesen sigurnosni dosje prema novim zahtjevima SCCP tvari trebaju biti predložene za zabranu.

Trenutačni problemi u ovom sektoru i usmjerenost europskih i nacionalnih socijalnih partnera je rješavanje niza problema Poslodavca i radnika koji su zajednički:

a naročito : *Razlike u izloženosti kozmetičkim proizvodima između potrošača i profesionalnih frizerki SCCS cilja samo na korisnike (krajnje potrošače) *Ne postoji posebna institucija odgovorna za procjenu kozmetičkih kemikalija za profesionalne frizere

*Učestalost izlaganja: Frizer: 6x / dan Potrošač (def. SCCS): 1x / w polutrajna boja ili 1x / m trajnih boja

Prosječna izloženost u miligramima boja za kosu / kg tjelesne mase / dan Potrošač: između 1,48 i 6,49 mg / kg tjelesne mase / dan Frizer: dermalna izloženost: 14,68 mg / kg tjelesne mase / dan; izloženost dišnog sustava: 14,2 mg / kg tjelesne mase / dan Prosječna izloženost u mg / kg tjelesne mase / dan može biti čak 10 x veća za frizere nego za potrošače!

Procjena rizika kemikalija za kozmetičke proizvode i izračunate granice sigurnosti (kako bi se omogućila uporaba u kozmetičkim proizvodima) temelje se samo na izloženosti potrošača

*Za profesionalnog frizera nije dostupna procjena rizika *Sigurnosne granice za profesionalnog frizera nisu izračunate Više od 37% kemikalija za koje SCCS smatra da su sigurne za potrošače, također bi trebale biti sigurne za profesionalne potrošače kozmetičke industrije tj za frizere i kozmetičare.Do 63% kemikalija može biti nesigurno za profesionalnog frizera-poseban problerm predstavljaju tzv.CMR tvari (kancerogene,mutagene i toksične za reproduktivno zdravlje) tvari koje dopušta SCCS u slučaju da ne postoji rizik za krajnjeg„potrošača“.Napominjemo da je frizer prema Uredbi o kozmetičkim proizvodima -Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinaka) Tekst značajan za EGP-definiran kao profesionalni potrošač Kozmewtičke industrije. *Praktično ne postoji procjena rizika tvari u kozmetičkim proizvodima koji su predmet snažne regulacije na reproduktivno zdravlje žena – Za više od 90% proizvoda na tržištu, ispitivanja toksičnosti za reproduktivno zdravlje se smatraju nepotrebnim.

Objavljene epidemiološke studije ne otklanjaju nikakav rizik za reproduktivno zdravlje za profesionalnog frizerka!Potrebno je više ispitivanja toksičnosti sastojaka u trajnim bojama za kosu koje mogu utjecati na zdraclje žena !

*Rješenje: Europski socijalni partneri kao i Hrvatski socijalni partneri imaju usuglašen stav da postoji: Hitna potreba za ustanovom koja je odgovorna za procjenu kozmetičkih kemikalija za profesionalne frizere!

Frizeri nisu educirani tijekom školovanja da mogu razumjeti sve navode o pakiranju( zbog zanstvene složenostikozmetičkih proizvoda kao i zbog čiennice da se mnogi kozmetički proizvodi i njihov sastav mijenjaju iz godine u godinu.) Frizeri nisu uvijek informirani o ispravnoj procjeni uvjeta korištenja proizvoda u svojim salonima Niz kozmetičkih proizvoda redovito se mijenja u sastavu, zadržavajući svoj brend, bez jasnog informiranja frizera o trenutku promjene Boje tvari za bojenje često imaju različita imena za različite marke

Nema oznaka na pakiranjima kozmetičkih proizvoda o mjerama predostrožnosti iz podataka o sigurnosnim informacijama različitih komponenti Opasna svojstva i piktogrami opasnosti Problem: „identificirana uporaba“ tvari različita je za frizere kao profesionalne potrošače u odnosu na krajnje potrošače!

Ovaj Projekt kao i kampanja je dio napora socijalnih partnera da se podigne svijest o položaju frizera kao profesionalnih potrošača Kozmetičke industrije a naročito položaj žena koje u udjelu ukupne radne snage u Sektoru čine čak do 75 posto a pri tom je njihova prosječna starost do 27 godina.